top of page

Lær deg Fertility Awareness

Få dyp kunnskap om din kropp og deg selv
 

Lær en naturlig og effektiv prevensjonsmetode
 

Oppnå ønsket graviditet naturlig
 

Balanser dine hormoner
 

Få kunnskap til å gjøre informerte helsevalg

F e r t i l i t e t s

B e v i s s t h e t

Gjennom metoder basert på Fertility Awareness lærer vi å kartlegge kroppens tegn på fertilitet og infertilitet. Jeg er en sertifisert lærer i Justissemetoden, som er en sympto-termal metode innen Fertility Awareness, basert på aktuell forsking om kvinnekroppen. Hver dag går kvinnekroppen gjennom sykliske fysiologiske forandringer. Vi kan lære oss å lese disse signalene slik at vi kan forstå hvilke dager i menssyklusen vi er fruktbare, og når vi ikke er det. I Fertility Awareness kaller vi dette «body literacy», som kan oversettes til «kroppskunnskap».

 

Ettersom menssyklusen er dynamisk og kan variere gjøres alle observasjoner hver dag i sanntid, og vi bruker aldri kalkulasjoner baserte på data fra tidligere sykluser. Dermed er den sympto-termale metoden mye mer effektiv enn for eksempel «kalendermetoden» og de fleste fertilitets-apper.

 

Når vi lærer oss fertilitetsbevissthet gir det en dyp forståelse av vår egen kropp. Dette kan brukes som et effektiv prevensjonsmiddel; en metode for å oppnå graviditet; for å kartlegge og støtte fertilitet og menstruasjonshelse; og for å få dypere forståelse av oss selv gjennom dyp kroppkunnskap.

På Our Fertility mener vi at denne kunnskapen er en medfødt rett for alle med en menstruasjonssyklus*.


*Våre tjenester er åpne for alle, uansett kjønnsidentitet og seksuell legning.

Naturlig
Prevensjon
Bli Gravid
Naturlig
Etter Hormonell
Prevensjon
Balanser
Din Syklus
Sync Med
Din Syklus

Min lidenskap for å undervise Fertility Awareness begynte med min egen oppdagelse av naturlig prevensjon i 2009. I tillegg til å fungere som en sikker prevensjonsmetode gav det meg en helt ny relasjon til min kropp og til meg selv, og har hjulpet meg på dybden i min selvutvikling. Etter tre vellykkede år med å praktisere fertilitetsbevissthet for prevensjon, og ved å holde uformelle workshops, innså jeg at jeg ville dedikere meg til å undervise fertilitetsbevissthet, menssyklushelse og kroppskunskap. Jeg har grunnlagt Our Fertility som en plattform for dette arbeidet – et møtested for å utvikle ferdigheter, og finne informasjon og inspirasjon om Fertility Awareness og helhetlig fertilitetshelse.

Jeg tok min utdanning på Justisse College International, et ledende institutt på verdensbasis innen utdanning i Fertility Awareness og holistisk reproduksjonshelse. Gjennom tre års studier fikk jeg en solid kunnskapsbase i holistisk fysiologi, endokrinologi, ernæring og kartlegging av menstruasjonssyklusen. Jeg er sertifisert instruktør i Fertility Awareness gjennom Association for Fertility Awareness Professionals, hvor jeg også er aktiv medlem. Som fundament i min veiledningspraksis har jeg en solid erfaring fra omsorgsyrket, med godt integrerte evner i klientomsorg.

I mitt eget liv har jeg lyktes i å kurere kronisk tretthet, utbrenthet og menstruasjonsforstyrrelser gjennom fokus på diett, ernæring, body-mind medisin og fertilitetsbevissthet. Det har gitt meg en velfundamentert forståelse av at en holistisk tilnærming til helse handler om å ta tak i de grunnleggende årsakene bak symptomer. Det har også gitt meg en empatisk forståelse for utfordringer personer med kroniske helseproblemer kan gå igjennom.


Jeg tar imot klienter både på Frøyaklinikken i Oslo, og online. Jeg ser frem til å høre fra deg, og finne ut hvordan Fertility Awareness og helhetlig reproduksjonshelse kan støtte deg i livet ditt.


Vennlig hilsen,

Siri Kalla

M i n  R e i s e

OMTALER

— Kari, klient

“Jeg kommer til å ta med meg dette i resten av mitt fruktbare liv, og jeg vil virkelig dele det med så mange kvinner som mulig. Dette burde læres til alle unge jenter og kvinner globalt.“

FERTILITY AWARENESS
CONTACT

Kontakt Oss

bottom of page