top of page
Lev i takt med

D i n  S y k l u s

I vårt nåværende samfunn blir menssyklusen ofte oppfattet som noe plagsomt, eller til og med som noe skammelig. Men gjennom å kartlegge vår menssyklus og bli bevist om dens månedlige flo og fjære kan vi finne en måte å bli venn med den. Mange som bruker metoder for fertilitetsbevissthet opplever til og med at de begynner å dypt verdsette syklusen sin. Det å kartlegge vår månedlige rytme kan bli noe som beriker våre liv og fordyper vår relasjon til oss selv. Vi kan lære oss å gjøre vår sykliske bevegelse gjennom tilværelsen til noe positivt, noe som gir oss en større følelse av å være i kontakt med oss selv. Gjennom å følge dens naturlige bevegelse kan vi til og med få mer energi til å kanalisere inn i våre hverdagslige liv, og til å utføre våre livsmål. Jeg kaller denne tilnærming til fertilitetsbevissthet for «cyclic living».
 
Fertilitetsbevissthet styrker oss på dypet gjennom å gi oss tilbake fullmakten over våre menssykluser og reproduktive kropper. Din syklus er en del av deg, og jeg vil støtte deg på din reise mot å bli kjent med den og verdsette den på en helt ny måte.

OMTALER

— Marie, klient

"Jeg anbefaler på det varmeste å bli kjent med Siri og Justissemetoden. Det har endret måten jeg ser og forstår kroppen min på, og etterlater meg med en følelse av å være styrket og inspirert. Jeg opplevde Siri som åpen og respektfull i sin tilnærming til meg, snakket om vanskelige emner og hadde fortsatt med seg sin varme humor og vennlighet. Jeg vil ta denne kunnskapen med meg resten av livet, dele den og diskutere den med kvinnene rundt meg. Det føles som et merkelig privilegium å besitte, ettersom det burde være tilgjengelig for alle kvinner. Takk for arbeidet du gjør!"

bottom of page