top of page

OMTALER

"Jeg fikk mye mer enn det jeg forventet. I dag vet jeg hvordan kroppen min fungerer og hvordan jeg kan lese dens fertilitetssignaler. Jeg stoler på min evne til å naturlig kontrollere graviditet. Og viktigst av alt, jeg føler meg styrket som kvinne - jeg er koblet til kroppen min på måter jeg aldri har vært før. Det eneste jeg angrer på, er at jeg ikke startet dette arbeidet tidligere."

— Roberta, klient

M o d e r n e,
E f f e k t i v  &  N a t u r l i g

P r e v e n s j o n

Visste du at det finnes et svært effektivt naturlig alternativ til hormonell prevensjon? De kalles for de sympto-termale metodene for Fertility Awareness, og er opp til 99,6% effektiv når den læres fra en sertifisert instruktør og praktiseres korrekt (det er omtrent samme sikkerhet som med p-piller).

Hvordan fungerer det?
Gjennom å kartlegge kroppens tegn på fertilitet og infertilitet kan vi ha ubeskyttet samleie gjennom hele syklusen, unntatt de omtrent 5 dager da vi er fertile.
Det viktigste tegnet på fertilitet som vi kartlegger er nærvær eller fravær av fertilt slim fra livmorhalsen. Slikt slim produseres i et par dager før eggløsning, og spermier er totalt avhengig av dets nærvær for å kunne befrukte et egg.
Det andre viktigste tegnet vi kartlegger er basal kroppstemperatur (BBT). Ved å ta vår BBT hver morgen kan vi konfirmere når eggløsning skjedd - og kan da vite at det er umulig å få en til eggløsning innen vi hatt en menstruasjon. Noen kvinner velger også å kartlegge andre fertile tegn; som for eksempel livmorhalsens posisjon og tekstur, eggløsningssmerter, og/eller forandringer i humør og sexlyst.

Fungerer det virkelig?
De sympto-termale metodene for Fertility Awareness blandes ofte sammen med den såkalte “kalendermetoden” (også kjent som “sikre perioder”) - hvilket ofte leder til tvivel kring metodens effektivitet. Kalendermetoden er ikke en effektiv prevensjonsmetode, da menssyklusen er dynamisk og ofte varierer i lengde - eggløsning kan komme både tidligere eller seinere enn hva vi er vant til.
 
De sympto-termale metodene av Fertility Awareness, imidlertid, baseres utelukkende på sanntids observasjoner av hva som skjer i kroppen, hvilket gir en direkte forståelse for vår fruktbarhet her og nå - vi bruker ingen kalkulasjoner eller algoritmer. Dette skaper en mye mer sikker prevensjonsmetode - som i tillegg kan brukes også av personer som har en uregelmessig syklus.
 
De sympto-termale metodene er faktisk like sikkre som p-pille for å unngå graviditet, når de læres og brukes riktig, som FACTS beskriver her: ”If a couple uses the Sympto-Thermal Method perfectly, it is 99.4-99.6% effective in avoiding pregnancy (98-99% effective with typical use). That is, with typical use of the method over one year, less than 2 pregnancies occur per 100 women. This is as good as long acting hormonal contraceptives (IUDs, Depo-Provera injections) and better than the pill or condoms. To use STM correctly, couples need to learn from trained instructors and be sure to follow all of the simple instructions.”
 
Justissemetoden, som jeg er lærer i, er en av mange beslektede sympto-termale Fertility Awareness metoder. Den står ut blant andre Fertility Awareness metoder i sin detaljerte standardiserte metode for å se etter å kartlegge fertilt sekret, og i sin rigorøse toårige utdanningen av instruktører. Justisse bruker den samme teknikken for kartlegging av sekret som Creightonmetoden - men har lagt til temperaturmåling, hvilket skaper en ennå sikrere metode, nærmere Sensiplan i forhold til effektivitet. Justissemetoden har et såkalt Pearl Index på 2-5 med typisk bruk, og 0,6-0,4 med perfekt bruk. Dette står seg vel mot for eksempel p-pille, som har Pearl Index 9 for typisk bruk og 0,3 for perfekt bruk. I tillegg til sin høye effektivitet er Justissemetoden sekulær og bygger på feministiske grunnverdier. Vi setter kvinnens rettighet til kroppkjennedom, informerte valg, selvbestemmelse over egen kropp, og forståelse av holistisk helse i senter.
 
For lese om oppleget jeg tilbyr for innlæring i naturlig prevensjon, gå til mitt mentorprogram Nourished Cycles.

Er du klar for en helt ny relasjon til din reproduktive kropp og seksualitet?
bottom of page