top of page

Lær Fertilitetsforståelse

Få dyp kunnskap om din kropp og deg selv

Lær en naturlig og effektiv prevensjonsmetode

Oppnå ønsket graviditet naturlig

Balanser dine hormoner

Få kunnskap til å gjøre informerte helsevalg

F e r t i l i t e t s
F o r s t å e l s e

Gjennom metoder basert på fertilitetsforståelse (Fertility Awareness eller FAM på engelsk) lærer vi å kartlegge kroppens tegn på fertilitet og infertilitet. Jeg er en sertifisert lærer i Justissemetoden, som er en sympto-termal metode innen fertilitetsforståelse, basert på aktuell forsking om kvinnekroppen. Hver dag går kvinnekroppen gjennom sykliske fysiologiske forandringer. Vi kan lære oss å lese disse signalene slik at vi kan forstå hvilke dager i menssyklusen vi er fruktbare, og når vi ikke er det. I fertilitetsforståelse kaller vi dette «body literacy», som kan oversettes til «kroppskunnskap».

​Ettersom menssyklusen er dynamisk og kan variere gjøres alle observasjoner hver dag i sanntid, og vi bruker aldri kalkulasjoner baserte på data fra tidligere sykluser. Dermed er den sympto-termale metoden mye mer effektiv enn for eksempel «kalendermetoden» og de fleste fertilitets-apper.

Når vi lærer oss fertilitetsforståelse gir det en dyp bevissthet kring egen kropp. Dette kan brukes som effektiv hormonfri prevensjon; en metode for å oppnå graviditet; for å kartlegge og støtte fertilitet og menstruasjonshelse; og for å få dypere forståelse av oss selv gjennom dyp kroppkunnskap.

På Our Fertility mener vi at denne kunnskapen er en medfødt rett for alle med en menstruasjonssyklus*.

*Våre tjenester er åpne for alle, uansett kjønnsidentitet og seksuell legning.

Naturlig
Prevensjon
Bli gravid
naturlig
Etter Homonell
Prevensjon
Holistisk
Menssyklushelse
Leve med
Syklus

Min lidenskap for å undervise i fertilitetsforståelse begynte med min egen oppdagelse av naturlig prevensjon i 2009. I tillegg til å fungere som en sikker prevensjonsmetode gav det meg en helt ny relasjon til min kropp og til meg selv, og har hjulpet meg på dybden i min selvutvikling. Etter tre vellykkede år med å praktisere fertilitetsforståelse for prevensjon, og ved å holde uformelle workshops, innså jeg at jeg ville dedikere meg til å undervise fertilitetsforståelse, menssyklushelse og kroppskunskap. Jeg har grunnlagt Our Fertility som en plattform for dette arbeidet – et møtested for å utvikle ferdigheter, og finne informasjon og inspirasjon om fertilitetsforståelse og helhetlig fertilitetshelse.

Jeg tok min utdanning på Justisse College International, et ledende institutt på verdensbasis innen utdanning i Fertility Awareness og holistisk reproduksjonshelse. Gjennom tre års studier fikk jeg en solid kunnskapsbase i holistisk fysiologi, endokrinologi, ernæring og kartlegging av menstruasjonssyklusen. I 2021 tok jeg en videreutdanning, og er nå også sertifisert lærer i Sensiplan. Jeg har jobbet heltid som coach i holistisk reproduksjonshelse siden jeg ble uteksaminert fra Justisse College i 2017.

 

Jeg er sertifisert instruktør i Fertility Awareness gjennom Association for Fertility Awareness Professionals, hvor jeg også er aktiv medlem. Jeg er i tillegg ordfører for den Skandinaviske foreningen Nordic Union for Fertility Awareness.

I mitt eget liv har jeg lyktes i å kurere kronisk tretthet, utbrenthet og menstruasjonsforstyrrelser gjennom fokus på diett, ernæring, body-mind medisin og fertilitetsforståelse. Det har gitt meg en velfundamentert forståelse av at en holistisk tilnærming til helse handler om å ta tak i de grunnleggende årsakene bak symptomer. Det har også gitt meg en empatisk forståelse for utfordringer personer med kroniske helseproblemer kan gå igjennom.

Jeg tar imot klienter både på klinikk i Oslo, og online. Jeg ser frem til å høre fra deg, og finne ut hvordan fertilitetsforståelse og helhetlig reproduksjonshelse kan støtte deg i livet ditt.

Varm hilsen,

Siri Kalla

M i n  R e i s e

PSX_20210705_120144.jpg

OMTALER

"Siri er en engasjert, kunnskapsrik og omsorgsfull veileder, og jeg er dypt takknemlig for at jeg har funnet fram til henne. Gjennom Fertility Awareness og justissemetoden har jeg funnet et naturlig alternativ til prevensjon og samtidig blitt bedre kjent med min egen kropp og syklus. Dette er kunnskap jeg mener enhver kvinne burde ha!
Fertility Awareness styrket min selvtillit og tro på at jeg gjennom å lytte til kroppen min og dens naturlige syklus selv kan finne frem til hva jeg trenger for å leges og oppnå mer balanse. Tusen takk, Siri!"

— Kristin, klient

FERTILITY AWARENESS
About me
Media
Testimonials
CONTACT

Kontakt Oss

  • Instagram
  • Facebook
...eller send oss en melding.

Takk for din melding, vi svarer så snart som mulig!

bottom of page