top of page

KLIENTERS UPPLEVELSER

"Jag fick så mycket mer än vad jag förväntade mig. I dag vet jag hur min kropp fungerar och hur jag läser dess tecken på fertilitet. Jag litar på min förmåga att använda metoden som ett naturligt preventivmedel. Och viktigast av allt: jag känner mig stärkt som kvinna - jag är i kontakt med min kropp på sätt som jag aldrig varit förut. Det enda jag beklagar är att jag inte började detta arbete tidigare. "

- Roberta, klient

Ett Modernt,
Effektivt & Naturligt

Preventivmedel

Visste du att det finns ett både effektivt och naturligt alternativ till syntethormonella preventivmedel? De kallas symptotermala metoder för fertilitetsförståelse, och är upp till 99,6% effektiv när de lärs ut av en certifierad instruktör och praktiseras korrekt (det är i stort sett samma effektivitetsgrad som p-piller).

Hur fungerar det?

Genom att kartlägga kroppens egna tecken på fertilitet respektive infertilitet kan vi undvika oskyddat samlag under de cirka fem dagarna vi är fertila under varje menstruationscykel.
Det viktigaste tecknet på fertilitet som vi kartlägger är närvaron eller frånvaron av fertilt cervixsekret, som utsöndras ett par dagar före ägglossningen. Spermier är helt beroende av detta cervixsekret för att kunna överleva och uppnå befruktning.
Det näst viktigaste tecknet som vi kartlägger är basal kroppstemperatur (BBT) . BBT kan hjälpa oss att bekräfta att ägglossningen har skett. Vi vet då att det är omöjligt att få ännu en ägglossning innan vi har haft en menstruation.
Vissa kvinnor kartlägger även andra parametrar, som livmoderhalsens position och konsistens, ägglossningssmärta och/eller humörförändringar.


Fungerar det verkligen?
De symtotermala metoderna för fertilitetsförståelse förväxlas ofta med den så kallade kalendermetoden (dvs. "säkra perioder") - vilket leder till oro när det gäller tillförlitlighet. Kalendermetoden är inte en säker preventivmetod eftersom menstruationscykeln är dynamisk och kan variera i längd - ägglossningen kan komma både tidigare och senare än vad vi är vana vid.

De symptotermala metoderna däremot, är uteslutande baserad på observationer i realtid - vad som händer i kroppen just nu, och inkluderar inga beräkningar eller algoritmer. Det ger oss en mycket säkrare preventivmetod; dessutom behöver du inte ha en regelbunden cykel för att kunna använda den.

Symtotermala metoder är faktiskt lika effektiv som p-piller när det handlar om att undvika graviditet, vilket beskrivs av FACTS :
”If a couple uses the Sympto-Thermal Method perfectly, it is 99.4-99.6% effective in avoiding pregnancy (98-99% effective with typical use). That is, with typical use of the method over one year, less than 2 pregnancies occur per 100 women. This is as good as long acting hormonal contraceptives (IUDs, Depo-Provera injections) and better than the pill or condoms. To use STM correctly, couples need to learn from trained instructors and be sure to follow all of the simple instructions.”

Justissemetoden, som jag lär ut, är en av flera besläktade symtotermala metoder. Den skiljer sig från andra metoder genom sin detaljerade och standardiserade metodik för observationer av förändringar i cervixsekret, och i den rigorösa utbildningen av instruktörer. Justisse har samma teknik för att övervaka sekret som Creighton-metoden - men har lagt till temperaturmätningar, vilket gör det till en ännu mer effektivare metod, närmare Sensiplan när det kommer till effektiviteten. Justissemetoden har ett Pearl Index på 2-5 med typiskt bruk och 0,6-0,4 med perfekt användning. Detta står sig väl mot till exempel effektiviteten av p-piller, som har Pearl Index 9 för typiskt bruk och 0,3 för perfekt användning.


Förutom att Justisse-metoden är en effektiv preventionsmetod är den sekulär och byggd på feministiska värderingar. Den sätter kvinnans rätt till kroppskunskap, informerat samtycke, makt över egen kropp och djupgående förståelse för sin egen hälsa i centrum.
 
För att läsa mer om hur lärningsprocessen för att använda Justissemetoden som ett naturlig preventivmedel ser ut, läs mer om min kurs i fertilitetsförståelse.

Är du redo att omfamna ett helt nytt sätt att relatera till din kropp och sexuella upplevelse?
bottom of page