top of page

K u r s   I

F e r t i l i t y

A w a r e n e s s

Lär dig fertilitetsförståelse, för att använda som ett naturligt preventivmedel, för att kartlägga din menscykelhälsa, och/eller för att få en djupgående förståelse om hur din kropp och fertilitet fungerar. Kursen består av en-till-en konsultationer, och kan tas antingen online eller på min klinik i Oslo.

V i d e o

K u r s

Utforska kroppskunskap, cykliskt levande, menstruationscykelhälsa och andra menscykelrelaterade ämnen genom mina videokurser.

bottom of page