top of page

Lär dig Fertilitetsförståelse

Få en djup kunskap om din kropp och dig själv

Få ett naturligt och effektivt preventivmedel
 

Uppnå önskad graviditet på ett naturligt sätt
 

Få kunskap om hur du balanserar dina hormoner
 

Få kunskap till att ta informerade val angående din hälsa

Fertilitets

Förståelse

I metoder för fertilitetsförståelse (Fertility Awareness) lär vi oss att kartlägga kroppens tecken på fertilitet respektive infertilitet. Jag är certifierad instruktör i Justissemetoden, som är en så kallad symptotermal metod och baserar sig på modern forskning om kvinnokroppen.

 

Varje dag går kvinnokroppen igenom cykliska fysiologiska förändringar. Dessa förändringar skapar tydliga fysiska tecken. Vi kan lära oss att tyda dessa tecken och på så vis också lära oss vilka dagar i cykeln vi är fertila, och när vi inte är det.

I Fertility Awareness kallar vi den här kunskapen för «body literacy», vilket kan översättas till «kroppskunskap».

Eftersom menscykeln är dynamisk och kan variera i längd görs observationer varje dag i realtid. Vi använder aldrig beräkningar baserade på data från tidigare cykler för att bedöma när vi är fertila. Därför är den symptotermiska metoden mycket mer effektiv än till exempel «kalendermetoden» och de flesta fertilitetsapperna.

När vi lär oss fertilitetsförståelse får vi en djup förståelse för hur vår kropp fungerar. Den förståelsen kan användas som en effektiv preventivmetod, en metod för att uppnå graviditet naturligt, ett verktyg att kartlägga och stötta fertilitet och menstruationshälsa och som en väg att nå en djupare förståelse av oss själva genom kroppskunskap.

På Our Fertility anser vi att den kunskapen är en medfödd rättighet för alla med en menstruationscykel*.

 

*Våra tjänster är öppna för alla, oavsett könsidentitet och sexuell läggning.

Naturligt
Preventivmedel
Bli Gravid
Naturligt
Efter Hormonella
Preventivmedel
Holistisk
Menscykelhälsa
Cyclic
Living

Min dedikation till att sprida fertilitetsförståelse föddes 2009, när jag själv började använda metoden som preventivmedel. Förutom att metoden fungerade som en säker preventivmetod upplevde jag också att den gav mig en närmare kontakt med min egen kropp och därmed blev ett stort stöd i min strävan mot att förstå mig själv bättre.

Efter att i tre år ha praktiserat fertilitetsförståelse och även hållit små informella workshops i ämnet, insåg jag att detta var ett kall i mitt liv. Detta var kunskap som måste få komma ut till så många som möjligt! Jag har skapat Our Fertility som en platform för det arbetet - en plats där vi kan mötas, utveckla färdigheter och finna information och inspiration relaterad till fertilitetsförståelse och holistisk menscykelhälsa.

Jag fick min utbildning genom Justisse College International, ett världsledande institut för utbildning inom fertilitetsförståelse och funktionsmedicinsk fertilitetshälsa. Tre års studier har gett mig en solid kunskapsgrund inom holistisk fysiologi, endokrinologi, näringslära och menscykel-kartläggning. I 2021 tog jeg en vidareutbilding, och är nu också certifiserad lärare i Sensiplan. Jag har arbetat heltid som coach i holistisk reproduksjonshelse sedan min examen från Justisse College i 2017.

Jag är certifierad ”Fertility Awareness Educator” genom Association for Fertility Awareness Professionals, och ordförande för den nystartade organisationen Nordic Union for Fertility Awareness.
 

På min egen livsresa har jag läkt ut kronisk trötthet, utbrändhet och svåra menscykelproblem genom fokus på kosthåll, näringsbalans, ”body-mind medicin” och fertilitetsförståelse.

Det har gett mig en välgrundad förståelse för att holistisk läkning har att göra med att komma till rätta med rotorsakerna bakom våra symptom.

Det har också gett mig en förståelse för hur djupa läkningsprocesser fungerar, samt en empatisk förståelse för vilka påfrestningar personer med kroniska hälsoproblem kan gå igenom.

Jag tar emot klienter både online (via Zoom), och lokalt på klinik i Oslo. Jag ser fram emot att få höra av dig, och tillsammans med dig ta reda på hur fertilitetsförståelse och holistisk menscykelhälsa kan stötta dig i ditt liv.

Allt gott,

Siri Kalla

Min Resa

PSX_20210705_120144.jpg

KLINTERS UPPLEVELSER

"Siri är en hängiven, kunnig och omtänksam praktiker, och jag är djupt tacksam över att ha hittat henne. Genom fertilitetsförståelse och Justisse-metoden har jag hittat ett naturligt preventivmedel, och samtidigt lärt känna min egen kropp och cykel. Det är kunskap som jag anser att varje kvinna borde ha!
Fertilitetsförståelse har ökat mitt förtroende och tro på att jag genom att lyssna på min kropp och dess naturliga cykel kan jag ta reda på vad jag behöver för att läka och hitta balans. Stort tack, Siri! "

— Kristin, klient

FERTILITY AWARENESS
About me
Media
Testimonials
CONTACT

Kontakta Oss

  • Instagram
  • Facebook
...or send us a message.

Thanks for submitting!

bottom of page