top of page

F e r t i l i t y

A w a r e n e s s

K u r s

Lær deg naturlig prevensjon, helse for syklusen, kroppkjennedom, og gå på dypet i Fertility Awareness med min en-til-en Fertility Awareness kurs. Holdes enten på klinikk i Oslo eller online.

V i d e o

K u r s

Utforske kroppkjennedom, å leve syklisk, syklushelse, og andre temaer koblet til menssyklusen gjennom mine video kurs.

bottom of page