top of page
Chart test retouch.jpg

OMTALER

"Jeg fikk mye mer enn det jeg forventet. I dag vet jeg hvordan kroppen min fungerer og hvordan jeg kan lese dens fertilitetssignaler. Jeg stoler på min evne til å naturlig kontrollere graviditet. Og viktigst av alt, jeg føler meg styrket som kvinne - jeg er koblet til kroppen min på måter jeg aldri har vært før. Det eneste jeg angrer på, er at jeg ikke startet dette arbeidet tidligere."

— Roberta, klient

L æ r  D e g

F e r t i l i t e t s f o r s t å e l s e

Gjennom metoder basert på fertilitetsforståelse (Fertility Awareness eller FAM på engelsk) lærer vi å kartlegge kroppens tegn på fertilitet og infertilitet.

Jeg er en sertifisert lærer i Justissemetoden, som er en sympto-termal metode innen fertilitetsforståelse, basert på moderne forsking om kvinnekroppen.

Hver dag går kvinnekroppen gjennom sykliske fysiologiske forandringer. Vi kan lære oss å lese disse signalene slik at vi kan forstå hvilke dager i menssyklusen vi er fruktbare, og når vi ikke er det. I fertilitetsforståelse kaller vi dette «body literacy», som kan oversettes til «kroppskunnskap».​

Ettersom menssyklusen er dynamisk og kan variere gjøres alle observasjoner hver dag i sanntid, og vi bruker aldri kalkulasjoner baserte på data fra tidligere sykluser. Dermed er den sympto-termale metoden
mye mer effektiv enn for eksempel «kalendermetoden» og de fleste fertilitets-apper.

Når vi lærer oss fertilitetsforståelse gir det en dyp bevissthet kring egen kropp. Dette kan brukes som effektiv hormonfri prevensjon; en metode for å oppnå graviditet; for å kartlegge og støtte fertilitet og menstruasjonshelse; og for å få dypere forståelse av oss selv gjennom dyp kroppkunnskap.

På Our Fertility mener vi at denne kunnskapen er en medfødt rett for alle med en menstruasjonssyklus*.


*Våre tjenester er åpne for alle, uansett kjønnsidentitet og seksuell legning.
bottom of page